Jon Renau (synthetic) wigs available in colour "56F51"

Allure
$389 Allure
Anne
$749 Anne
Annette
$649 Annette
Bianca
$379 Bianca
Bree
$409 Bree
Chelsea
$409 Chelsea
Courtney
$759 Courtney
Elite
$369 Elite
Elizabeth
$789 Elizabeth
Gwen
$389 Gwen
Hillary
$459 Hillary
Ignite
$499 Ignite
Jazz
$389 Jazz
Judi
$759 Judi
Julia
$639 Julia
Kris
$379 Kris
Kristen
$489 Kristen
Large Allure
Lily
$379 Lily
Mono Allure
Mono Jazz
$589 Mono Jazz
Mono Simplicity
Naomi
$629 Naomi
Peaches
$379 Peaches
Petite Allure
Petite Bree
Petite Jazz
Petite Lily
Petite Sheena
Robin
$639 Robin
Sheena
$389 Sheena
Vanessa
$469 Vanessa